Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 
 

Chứng khoán: New York sẽ bắt tay với Việt Nam

(PVPO - 07/02/2007,04:00:17) Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính đẩy mạnh việc trao đổi kinh nghiệm với Sở Giao dịch chứng khoán New York.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính đẩy mạnh việc trao đổi kinh nghiệm với Sở Giao dịch chứng khoán New York.

Ông John A.Thain, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán New York có gửi thư cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sẵn sàng đón tiếp đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam để trao đổi thông tin và kinh nghiệm về thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương có kế hoạch hợp tác trao đổi, học tập kinh nghiệm với Sở Giao dịch chứng khoán New York.