Tin tức - Sự kiện / Tin thế giới
 

Hội nghị Bảo hộ giống cây trồng các nước khu vực Châu Á lần thứ 8

(Văn phòng BHGCT - 08/08/2007,12:02:24) Từ 25 đến 29 tháng 6 năm 2007, Hội nghị Bảo hộ giống cây trồng các nước khu vực châu Á lần thứ 8 tổ chức tại Chiềng Mai Thái Lan. Đây là Hội nghị kỹ thuật tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước trong khu vực.         Từ 25 đến 29 tháng 6 năm 2007, Hội nghị Bảo hộ giống cây trồng các nước khu vực châu Á lần thứ 8 tổ chức tại Chiềng Mai Thái Lan. Đây là Hội nghị kỹ thuật tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước trong khu vực với sự tài trợ của Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản. Các nước tham gia gồm các Thành viên của UPOV như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Việt Nam và các quan sát viên như Malaxia, Phillippines, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Lào, Căm pu chia. Năm nay Việt Nam lần đầu tham dự cuộc họp khu vực với tư cách là thành viên thứ 63 của UPOV sau hơn 11 năm nỗ lực để trở thành Thành viên. Những nỗ lực của Việt Nam trong những năm gần đây về công tác bảo hộ giống cây trồng được đánh giá cao, so với các nước khu vực Đông Nam Á, hệ thống bảo hộ giống cây trồng Việt Nam có nhiều tiến bộ hơn thể hiện ở khung pháp lý và hệ thống cơ quan thực thi.

 

        Hội nghị năm nay có nhiều thay đổi so với mọi năm thể hiện ở các nội dung: Các quốc gia trao đổi kinh nghiệm về việc thực thi hệ thống bảo hộ giống cây trồng của mình, việc biên soạn quy phạm khảo nghiệm DUS ở các quốc gia... Mục đích của Hội nghị nhằm hướng tới sự hài hoà hoá giữa các quốc gia để tiến tới hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng.