Tin tức - Sự kiện / Tin thế giới
 

Hội nghị APSA

(VPBH - 08/08/2007,12:12:22) Từ ngày 30 - 31 tháng 7 năm 2007 tại Bangkok - Thái Lan , APSA (Hội giống cây trồng châu Á - Thái Binh Dương ) tổ chức hội thảo mối liên quan giữa phần giống cây trồng nhà nước và phần giống cây trồng tư nhân ở khu vực Châu Á.     Từ ngày 30 - 31 tháng 7 năm 2007 tại Bangkok - Thái Lan , APSA(Hội giống cây trồng châu  Á - Thái Binh Dương) tổ chức hội thảo mối liên quan giữa phần giống cây trồng nhà nước và phần giống cây trồng tư nhân ở khu vực Châu Á. Các đại biểu đến từ 15 nước  đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo hộ giống cây trồng, chọn tạo giống cây trồng  và kinh doanh giống cây trồng. Công tác bảo hộ gióng cây trồng các đại biểu đề nghị các nước trong khu vực Châu Á thống nhất thực hiện chung Công ước 1991. Việc chọn tạo giống và kinh doanh giống cây trồng cần tạo sự bình đẳng giữa các cơ quan nhà nước và cơ quan tư nhân.