Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Thông báo châp nhận Đơn đăng ký bảo hộ

(Văn phòng BHGCT - 19/09/2007,09:16:47) Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới


 

Ngày 18 tháng 9 năm 2007, Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp nhận 4 đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới.

 

Chi tiết