Tin tức - Sự kiện / Tin thế giới
 
 

Hội thảo

(Văn phòng BHGCT - 08/10/2007,09:31:00) Diễn đàn Hợp tác quốc tế về bảo hộ giống cây trồng các nước Đông Á tổ chức lần thứ nhất tại TOKYO trong hai ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2007.

     

Trong hai ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2007, Hiệp hội Quốc tế về bảo hộ giống cây trồng (UPOV) kết hợp với Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đồng tổ chức Hội thảo “Diễn đàn hợp tác quốc tế và hài hoà hoá bảo hộ giống cây trồng các nước khu vực Đông Á”. Các nước tham gia gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Malaixia, Phillipines, Thái Lan, Úc và Cơ quan bảo hộ giống cây trồng Liên minh Châu Âu. Việt Nam tham dự với tư cách Thành viên thứ năm của Hiệp hội UPOV.

     Đại diện các quốc gia tham dự nhất trí cao về sự cần thiết phải hợp tác quốc tế trong bảo hộ giống cây trồng, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hoá, công tác nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống cây trồng mới đã vượt ra khỏi biên giới của mỗi quốc gia thì việc hợp tác quốc tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự nhất trí này được thể hiện trong nội dung TUYÊN BỐ CHUNG.

 

     Tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Trí Ngọc đã đọc bài PHÁT BIỂU với tư cách trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội thảo. Trong bài phát biểu của mình, Cục Trưởng Cục Trồng trọt đã khẳng định việc hợp tác quốc tế về bảo hộ giống cây trồng là ưu tiên hiện nay đối với Việt Nam do Việt Nam là thành viên trẻ, còn thiếu kinh nghiệm cũng như năng lực thực thi nên điều này sẽ dễ dàng khác phục với sự hợp tác giúp đỡ của các quốc gia có kinh nghiệm. Trong thời gian diễn ra Hội thảo, Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ HỢP TÁC trong thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng.

 

Nguyễn Thanh Minh -  Văn phòng bảo hộ giống cây trồng