Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Hội thảo phổ biến Văn bản pháp luật

(Văn phòng BHGCT - 26/11/2007,01:39:44) Hội thảo phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực giống cây trồng tại Thái Bình từ 8 đến 10 tháng 11 năm 2007     Trong 3 ngày từ 8 đến 10 tháng 11 năm 2007, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Hiệp hội thương mại Giống cây trồng Việt Nam tổ chức "Hội thảo phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực giống cây trồng" tại Thành phố Thái Bình. Thành phần tham dự hội thảo gồm các .

     Công ty sản xuất kinh doanh giống cây trồng khu vực phía Bắc. Tại hội thảo, các văn bản quy phạm pháp luật về giống cây trồng nói chung và bảo hộ giống cây trồng đã được trình bày để nâng cao nhận thức cho các công ty giống. Các văn bản quy định khung pháp lý về bảo hộ giống cây trồng như Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định 104 hướng dẫn thực hiện Luật và các văn bản liên quan đã được trình bày. Qua đó trình tự thủ tục từ khi nộp đơn đến cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng đã được thảo luận dưới dạng hỏi đáp và có tác dụng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo hộ giống cây trồng.

 

Nguyễn Thanh Minh - Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng