Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 
 

Hội thảo "Vai trò của giống nông hộ trong hệ thống bảo hộ giống cây trồng"

(PVPO - 31/12/2007,10:52:05) Ngày 26 tháng 12 năm 2007, Hội giống cây trồng Việt Nam (VSA) phối hợp với Văn phòng bảo hộ giống cây trồng, Cục Trồng trọt và Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Hoà Bình tổ chức hội thảo “Vai trò của giống nông hộ trong hệ thống bảo hộ giống cây trồng” tại thị


     Ngày 26 tháng 12 năm 2007, Hội giống cây trồng Việt Nam (VSA) phối hợp với Văn phòng bảo hộ giống cây trồng, Cục Trồng trọt và Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Hoà Bình tổ chức hội thảo “Vai trò của giống nông hộ trong hệ thống bảo hộ giống cây trồng” tại thị xã Hoà Bình. Khoảng 50 Đại biểu của các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình. Trạm bảo vệ thực vật các huyện, thị trong tỉnh, 4 nhóm nông dân tham gia chọn tạo giống trong tỉnh và một số đại diện cơ quan ban ngành trong tỉnh đã tham dự hội thảo.

     Hoà Bình là một tỉnh miền núi có sự đa dạng nguồn tài nguyên di truyền thực vật bản địa. Đặc biệt tại đây có nhiều giống lúa cổ truyền chất lượng cao, tính chống chịu điều kiện khó khăn tốt. Được sự hỗ trợ của một số cơ quan, tổ chức quốc tế, Hoà Bình đã hình thành các nhóm nông dân tham gia chọn tạo giống bằng phương pháp lai truyền thống giữa giống địa phương cổ truyền và các giống mới cải tiến. Kết quả tới nay một số dòng triển vọng từ các tổ hợp lai này đã được sản xuất thử trên địa bàn tỉnh cho thấy có nhiểu đặc điểm tốt, được người sản xuất ưa chuộng. Bảo hộ giống cây trồng (Bảo hộ quyền tác giả giống cây trồng) tạo cơ hội cho nông dân trở thành tác giả và điều này sẽ hỗ trợ việc thực thi bảo hộ giống cây trồng hiệu quả hơn.

     Thông qua hội thảo các đại biểu đã nhận thức tầm quan trọng của việc thực hiện bảo hộ giống cây trồng. Đồng thời trình tự thủ tục từ nộp đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng đến cấp bằng bảo hộ, cách khai đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được giới thiệu chi tiết và được nhóm nông dân chọn tạo giống quan tâm đặc biệt. Thời gian gần đây, sẽ có nhiều đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng từ các tác giả là nông dân, điều này là một tín hiệu tốt cho công tác bảo hộ giống cây trồng của Việt Nam.