Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 
 

Hội thảo "Thực trạng công tác bảo hộ và phát triển giống cây trồng mới ở Việt Nam"

(PVPO - 10/01/2008,10:55:08) Ngày 8 tháng 1 năm 2008, Hội thảo về "Thực trạng công tác bảo hộ và phát triển giống cây trồng mới ở Việt Nam" được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh bằng nguồn tài trợ của "Hiệp hội thương mại giống cây trồng" Cộng hòa Pháp. Hơn 100 đại biểu từ các Sở


     Ngày 8 tháng 1 năm 2008, Hội thảo về "Thực trạng công tác bảo hộ và phát triển giống cây trồng mới ở Việt Nam" được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh bằng nguồn tài trợ của "Hiệp hội thương mại giống cây trồng" Cộng hòa Pháp. Hơn 100 đại biểu từ các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty giống cây trồng, Trung tâm giống cây trồng, một số hợp tác xã sản xuất giống khu vực đồng bằng sông cửu long đã tham dự hội thảo.

 

     Chủ trì hội thảo gồm Cục Trồng trọt, Hiệp hội thương mại giống cây trồng Cộng hòa Pháp, Hiệp hội giống cây trồng Việt Nam. Các nội dung Bảo hộ giống cây trồng của Pháp, tình hình Nghiên cứu chọn tạo - Khảo nghiệm công nhận giống - Bảo hộ giống cây trồng - Sản xuất kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam được thảo luận sôi nổi tại Hội thảo. Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng sôi động, đặc biệt là vùng giàu tiềm năng về nông nghiệp do vậy hội thảo có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan đến công tác giống cây trồng nói chung và bảo hộ giống cây trồng nói riêng. Qua hội thảo, hầu hết các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết phải nỗ lực thực thi một hệ thống bảo hộ giống cây trồng có hiệu quả để thúc đẩy hơn nữa việc phát triển giống cây trồng mới ở Việt Nam nhằm tạo ra một nền nông nghiệp đa dạng, đáp ứng các yêu cầu hội nhập.

 

     Thông qua hội thảo, các ý kiến từ phía người sản xuất được trình bày một cách cởi mở giúp cơ quan hoạch định chính sách đề ra các chính sách cho giai đoạn tới sát với thực tiễn hơn. Một số đại biểu đề nghị cần có nhiều hội thảo như vậy hơn cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới nhằm nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng về công tác bảo hộ giống cây trồng vì đây là khu vực xuất khẩu nhiều loại nông sản của Việt Nam.

 

Nguyễn Thanh Minh - Văn phòng bảo hộ giống cây trồng