Tin tức - Sự kiện / Tin thế giới
 
 

Hội thảo bảo hộ giống cây trồng khu vực đông nam á

(PVPO - 26/02/2008,01:20:32) Trong khuôn khổ Chương trình "Hỗ trợ các Quốc gia thành viên mới gia nhập UPOV" và nhằm mục đích phát triển các thành viên mới để thực hiện bảo hộ giống cây trồng một cách hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ 10 đến 23 tháng 2 năm 2008, Cơ quan UPOV


       Trong khuôn khổ Chương trình "Hỗ trợ các Quốc gia thành viên mới gia nhập UPOV" và nhằm mục đích phát triển các thành viên mới để thực hiện bảo hộ giống cây trồng một cách hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ 10 đến 23 tháng 2 năm 2008, Cơ quan UPOV đã thực hiện một chuyến công tác đặc biệt tại một số quốc gia ở Đông Nam Châu Á. Nội dung của chuyến công tác là tổ chức các Hội thảo về bảo hộ giống cây trồng theo Công ước UPOV tại các quốc gia Căm Pu Chia, Lào, Việt Nam và Singapore dưới sự tài trợ của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản.

          Hội thảo được tổ chức ở mỗi quốc gia trong hai ngày với hai nội dung chủ yếu:

 

          Ngày thứ nhất đối tượng được mời tham dự gồm những người hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến bảo hộ giống cây trồng như Nhà quản lý, Tác giả giống cây trồng, người sản xuất giống cây trồng và các đại diện sở hữu trí tuệ. Nội dung của ngày thứ nhất chia làm hai mức:

 

          1. Đối với các quốc gia mới trở thành Thành viên của UPOV như Việt Nam, Singapore: UPOV giới thiệu mô hình bảo hộ giống cây trồng của một số quốc gia có kinh nghiệm trên thế giới như Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Sĩ, Úc. Trên cơ sở đó các thành viên mới có thể học tập kinh nghiệm để áp dụng toàn bộ hoặc một phần mô hình của các quốc gia kể trên tùy điều kiện hoàn cảnh mỗi nước.

 

          2. Cũng với các nội dung như trên nhưng ở mức độ thấp hơn cho các quốc gia đang có ý định áp dụng hệ thống bảo hộ giống cây trồng theo Công ước UPOV (Lào, Cămpuchia).

 

          Ngày thứ hai là cuộc thảo luận hẹp giữa các Cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia tham dự và đại diện nước chủ nhà:

 

          Nội dung chính là thảo luận về khả năng hợp tác trong thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng giữa các quốc gia nhằm giảm thiểu chi phí về tài chính cũng như thời gian từ lúc nhận đơn đến khi cấp bằng. Đây là hình thức khá phổ biến hiện nay giữa các quốc gia Thành viên của UPOV. Việc tham gia Công ước UPOV một phần cũng để có điều kiện hợp tác, trao đổi kinh nghiệm cũng như kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng. Sự hợp tác tốt trong thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng còn tạo điều kiện cho các quốc gia nâng cao năng lực bảo hộ giống, có thể bảo hộ nhiều loài cây trồng hơn năng lực sẵn có.

          Trong hai ngày diễn ra hội thảo tại Việt Nam, Cơ quan UPOV và đại diện các quốc gia tham dự đã đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam và một chương trình hợp tác dài hạn giữa Việt Nam và các quốc gia với sự hỗ trợ kinh nghiệm của Đại diện UPOV đã được thảo luận. Đại diện Cơ quan UPOV cũng khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam những năm tới nhằm đẩy mạnh việc thực thi có hiệu quả công tác bảo hộ giống cây trồng trong khu vực.

 

          Nguyễn Thanh Minh - VPBHGCT