Tin tức - Sự kiện / Tin thế giới
 
 

Diễn đàn bảo hộ giống cây trồng Đông Á lần thứ nhất

(PVPO - 01/08/2008,02:04:39) Trong ba ngày từ 24 – 26 tháng 7 năm 2008, “Diễn đàn bảo hộ giống cây trồng Đông Á lần thứ nhất” được tổ chức tại Tokyo, NHẬT BẢN với sự tài trợ của Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng (UPOV) và Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản.

 

     Trong ba ngày từ 24 – 26 tháng 7 năm 2008, “Diễn đàn bảo hộ giống cây trồng Đông Á lần thứ nhất” được tổ chức tại Tokyo, NHẬT BẢN với sự tài trợ của Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng (UPOV) và Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản.

 

     Mục đích của Diễn đàn nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về hệ thống bảo hộ giống cây trồng các nước khu vực Đông Á để hình thành hệ thống bảo hộ giống cây trồng hiệu quả trong khu vực.

 

Tham gia Diễn đàn gồm các đại biểu đại diện cho:

 

1. Các quốc gia trong khu vực gồm

 

     Brunei Darussalam; Cămpuchia; Trung Quốc; Indonesia; Nhật Bản; Lào; Malaixia; Myanmar; Philippines; Hàn Quốc; Singapore; Thái Lan; Việt Nam.

 

2. Các quốc gia và tổ chức quan sát viên

 

     Ban Thư ký ASEAN; Hiệp hội giống cây trồng Châu Á Thái Bình Dương (APSA); Hà Lan; Hoa Kỳ; Úc

 

     Ngày 24 tháng 7, dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Nhật Bản và Cơ quan UPOV, các đại biểu thảo luận về sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực gồm các nội dung: Trao đổi chuyên gia; Tổ chức các hội thảo tại các quốc gia trong khu vực; Đào tạo tại Nhật, Hàn Quốc; Tổ chức các khoá đào tạo tại các quốc gia trong khu vực với sự tham gia của các chuyên gia có kinh nghiệm của các nước Thành viên nhằm tạo điều kiện cho nhiều cán bộ có điều kiện tham gia.

 

     Ngày 25 tháng 7, Hội thảo về bảo hộ giống cây trồng với các nội dung: thực trạng đơn đăng ký bảo hộ từ nước ngoài tại một số nước thành viên trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam; Đặc quyền của nông dân ở một số nước như Úc, Hà Lan; Bảo hộ giống cây trồng ở Hoa Kỳ do các đại biểu đại diện của các quốc gia trình bày dưới dạng hỏi đáp. Tham dự hội thảo gồm khoảng 150 đại biểu của các cơ quan quản lý trong lĩnh vực giống cây trồng của Nhật Bản, các công ty kinh doanh sản xuất giống cây trồng của Nhật Bản. Các vấn đề về thực trạng đơn đang ký bảo hộ, những khó khăn đang đối mặt và giải pháp khắc phục những khó khăn được thảo luận sôi nổi. Các đại biểu đều nhất trí về việc cải tiến các thủ tục từ đăng ký tới cấp bằng bảo hộ giống cây trồng để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn. Ngoài ra việc trao đổi kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giữa các quốc gia nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí cho việc thẩm định cũng được đánh giá là một biện pháp tích cực góp phần thực thi một hệ thống bảo hộ giống cây trồng hiệu quả.

 

     Ngày 26 tháng 7 các đại biểu tới thăm Trung tâm giống và cây giống của Nhật Bản tại Tsukuba cách TOKYO khoảng 80 km, tại đây một số cây trồng được tiến hành khảo nghiệm DUS để phục vụ việc bảo hộ.

 

     Diễn đàn là một cơ hội tốt cho các nước đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về hệ thống bảo hộ giống cây trồng trong khu vực, tạo điều kiện hình thành các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Tương lai việc phát triển các chương trình hợp tác quốc tế về bảo hộ giống cây trồng giữa các quốc gia trong khu vực là điều kiện thực thi có hiệu quả bảo hộ giống cây trồng khu vực trong bối cảnh việc chọn tạo phát triển giống cây trồng mới không còn hạn chế ở biên giới các quốc gia.

Nguyễn Thanh Minh - Văn phòng BHGCT, Cục Trồng trọt

 

* Để có thêm chi tiết độc giả có thể vào trang web của diễn đàn theo địa chỉ: http:// www.eapvp-forum. org/cabinet/         (id:eapvpf_jp; pass: member_0723)