Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ

(PVPO - 21/08/2008,09:23:51) Từ 14 tháng 7 đến 5 tháng 8 năm 2008, tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện Chương trình đào tạo Quản trị viên tài sản trí tuệ


 

Chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ

 

     Từ 14 tháng 7 đến 5 tháng 8 năm 2008, tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện  Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện Chương trình đào tạo Quản trị viên tài sản trí tuệ dành cho các doanh nghiệp và các tổ chức khoa học công nghệ.  Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm hỗ trợ các đơn vị phát triển và quản trị hợp lý các tài sản trí tuệ.

 

     Chương trình bao gồm 5 mô-đun, trong đó có Mô đun 2: Xác lập và bảo vệ quyền đối với các tài sản trí tuệ. Nội dung phần này gồm 10 chuyên đề, trong đó có chuyên đề về Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng (đính kèm chương trình đào tạo).

 

     Đối tượng đào tạo là các quản trị viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về tài sản trí tuệ đã được các doanh nghiệp và các tổ chức KHCN phân công, bố trí và mọi cá nhân khác có quan tâm.

 

    Đội ngũ giảng viên và báo cáo viên là những chuyên gia quản trị, chuyên gia pháp lý từ các cơ quan chuyên môn của Thành phố và Trung ương. Riêng chuyên đề Bảo hộ giống cây trồng do Cục Trồng trọt – Bộ phận TT tại TP. Hồ Chí Minh phụ trách. Qua đó thấy rằng mặc dù nội dung khá mới mẻ với các đối tượng học viên nhưng họ rất quan tâm, tỏ ra hứng thú với chuyên đề và thảo luận rất sôi nổi.

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

 

Bộ phận TT Cục Trồng trọt tại TP. Hồ Chí Minh