Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 
 

Hội thảo

(PVPO - 26/08/2008,09:28:29) Trong quá trình hội nhập, nông nghiệp là một lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt một nước nông nghiệp như Việt Nam với khoảng 70% dân số sống dựa vào nghề nông. Gia nhập WTO, Nông nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức

 

     Trong quá trình hội nhập, nông nghiệp là một lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt một nước nông nghiệp như Việt Nam với khoảng 70% dân số sống dựa vào nghề nông. Gia nhập WTO, Nông nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức.

 

     Nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện các cam kết quốc tế song phương và đa phương thuộc lĩnh vực nông nghiệp để có kế hoạch hành động nhằm giảm tác động bất lợi, phát huy các cơ hội của quá trình hội nhập, trong hai ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết hợp với Nhóm hỗ trợ quốc tế tổ chức hội thảo “Nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập” tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Đại biểu tham dự hội thảo gồm các Thành viên trong mạng lưới hợp tác quốc tế ngành nông nghiệp, Lãnh đạo một số Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triẻn nông thôn. Các báo cáo tham luận trình bày tại hội thảo do các thành viên tham gia đàm phán của từng lĩnh vực liên quan từ Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

     Bảo hộ giống cây trồng (bảo hộ quyền tác giả giống cây trồng) là một trong các nội dung quan trọng trong hội thảo. Việt Nam mới bắt đầu thực hiện bảo hộ giống cây trồng trong những năm gần đây và đã có những kết quả nhất định. Hiện nay Việt Nam đã trở thành thành viên của Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng (Công ước UPOV) và cam kết thực hiện Luật 1991, Công ước UPOV. Từ khi trở thành Thành viên của UPOV, số đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng đã tăng rõ rệt và điều này giúp nông dân Việt Nam nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ việc sử dụng giống cây trồng mới chất lượng tốt của các tác giả trong nước cũng như nước ngoài đưa vào Việt Nam. Tuy nhiên sau 4 năm hoạt động (những đơn đầu tiên từ 2004), đã xuất hiện một số điểm cần cải thiện như: Thủ tục, cơ sở pháp lý, nguồn nhân lực, hệ thống tổ chức... nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và để phát huy hết các lợi ích của quốc gia trong việc thực hiện bảo hộ giống cây trồng.

 

     Hội thảo là cơ hội tốt cho các đại biểu nắm rõ thực trạng của quá trình hội nhập trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, qua đó để xuất các giải pháp phù hợp điều chỉnh chính sách vĩ mô lên các cấp có thẩm quyền để phát huy có hiệu quả, tận dụng các lợi thế khi Việt Nam hội nhập.

 

Nguyễn Thanh Minh, Văn phòng BHGCT