Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 
 

Hội thảo “quyền sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và sinh học nông nghiệp"

(Văn phòng BHGCT - 31/10/2008,09:49:14) Từ 6 đến 10 tháng 10 năm 2006, Hội thảo vể “Quyền sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và sinh học nông nghiệp” được tổ chức tại Hà Nội và Cần Thơ với sự hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục...

 

TS Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đọc diễn văn khai mạc hội thảo.

     Từ 6 đến 10 tháng 10 năm 2006, Hội thảo vể "Quyền sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và sinh học nông nghiệp" được tổ chức tại Hà Nội và Cần Thơ với sự hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức tài nguyên trí tuệ công dành cho Nông nghiệp (PIPRA). Hội thảo được tổ chức tại khách sạn Daiwoo (Hà Nội) trong hai ngày 6 – 7 tháng 10 và tại Cần Thơ ngày 9 - 10 bằng nguồn tài trợ của PIPRA với khoảng 100 đại biểu tham dự ở mỗi địa điểm. Các đại biểu là cán bộ nghiên cứu về nông nghiệp và sinh học nông nghiệp thuộc các viện, trường và các cán bộ quản lý thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TS Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đọc diễn văn khai mạc hội thảo.

Thương mại hoá kết quả nghiên cứu có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và khoa học công nghệ. Việc thương mại hoá các kết quả nghiên cứu được đảm bảo bằng một hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả. Việt Nam đã thực hiện các cam kết quốc tế đa phương về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Với khoảng 70% người dân sống dựa vào nông nghiệp, nông nghiệp có vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong việc đảm bảo sự ổn định Kinh tế - Chính trị - Xã hội. Gần đây Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới càng cho thấy vai trò quan trọng của nông nghiệp. Thành tựu này có sự đóng góp lớn của công tác nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Từ khi Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, công tác nghiên cứu đa dạng hơn với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt việc nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng mới tạo cơ hội cho nông dân có điều kiện tiếp cận với các giống tốt, chất lượng cao. Bảo hộ giống cây trồng khuyến khích công tác nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống cây trồng mới. Thương mại hoá kết quả nghiên cứu có tác dụng đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, đồng thời tạo ra sự chuyên môn hoá trong quá trình Nghiên cứu – Phát triển và nhờ vậy nhiều kết quả nghiên cứu sẽ ra đời phục vụ lợi ích cộng đồng. Đối với công tác giống cây trồng, thương mại hóa thành tựu chọn tạo giống thúc đẩy việc ra đời nhiều giống tốt và điều này có sự hỗ trợ mạnh mẽ của hệ thống bảo hộ giống cây trồng với việc thực thi có hiệu quả.

 

     Xác định được tầm quan trọng của bảo hộ giống cây trồng (BHGCT), Việt Nam bắt đầu xây dựng và phát triển hệ thống BHGCT từ 1995 và qua hơn 11 năm nỗ lực xây dựng hệ thống BHGCT quốc gia, ngày 24 tháng 11 năm 2006 Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 63 của Hiệp hội quốc tế về BHGCT (UPOV). Sau khi trở thành thành viên của UPOV số đơn đã tăng mạnh so với các năm từ 2004 đến 2006, đặc biệt các đơn từ nước ngoài. Điều này cho thấy nông dân Việt Nam có nhiều cơ hội lựa chọn các giống cây trồng do các tác giả trong nước cũng như nước ngoài chọn tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần thực hiện mục tiêu Chính phủ đề ra trong giai đoạn tới: "Cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng". Cho tới nay Việt Nam đã cấp 17 Bằng bảo hộ cho các giống lúa, ngô trong đó gần một nửa là các giống thuộc cơ quan nghiên cứu nhà nước (Giống thuộc sở hữu nhà nước). Một điều đáng mừng là các giống thuộc sở hữu nhà nước sau khi được cấp bằng hầu hết được chuyển giao hoặc chuyển nhượng. Như vậy sự phân công trong quá trình Nghiên cứu – Chọn tạo – Phát triển giống cây trồng sẽ tạo điều kiện cho nhiều giống mới ra đời.​

 

   

      Tuy nhiên là một quốc gia mới thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng nên việc thực thi quyền đối với giống cây trồng nói chung và việc thương mại hóa kết quả chọn tạo giống nói riêng còn nhiều điều cần bàn. Do vậy Hội thảo là cơ hội tốt cho các cơ quan chọn tạo giống của nhà nước có thể học hỏi kinh nghiệm từ các báo cáo tham luận của các báo cáo viên từ các quốc gia có kinh nghiệm như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Viện lúa quốc tế (IRRI) về các vấn đề như: Thương mại hóa kết quả nghiên cứu ở một số trường đại học Hoa Kỳ, Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn…

Hội thảo nâng cao nhận thức cho các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp và qua đó góp phần thúc đẩy việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ hơn nữa công tác chọn tạo, phát triển giống cây trồng mới đáp ứng nhu cầu của đất nước.

 

 

Nguyễn Thanh Minh

Văn phòng BHGCT