Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 
 

Khóa đào tạo trong nước về bảo hộ giống cây trồng và khảo nghiệm DUS

(PVPO - 24/12/2008,10:20:59) Việc hài hòa hóa hệ thống bảo hộ giống cây trồng các quốc gia khu vực sẽ hỗ trợ cho việc hợp tác trong thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng. Điều này giúp giảm các công việc hành chính không cần thiết giữa các nước. . .

 

      Việc hài hòa hóa hệ thống bảo hộ giống cây trồng các quốc gia khu vực sẽ hỗ trợ cho việc hợp tác trong thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng. Điều này giúp giảm các công việc hành chính không cần thiết giữa các nước, có điều kiện thực hiện một hệ thống bảo hộ giống cây trồng hiệu quả. Đây là một trong những lợi ích của việc gia nhập UPOV. Tuy nhiên để hợp tác tốt trong việc thẩm định đơn đăng ký, trình độ nguồn nhân lực giữa các quốc gia phải tương đối đồng đều, không chênh lệch nhiều đặc biệt hệ thống khảo nghiệm DUS. 

 

     Trong khuôn khổ "Diễn đàn hợp tác về bảo hộ giống cây trồng khu vực Đông Á" (EAPVP Forum), từ ngày 8 đến 12 tháng 12 năm 2008, khoá đào tạo trong nước về bảo hộ giống cây trồng và khảo nghiệm DUS được tổ chức tại Trung tâm nghiên cứu Rau, Hoa và Khoai tây (Đà Lạt). Khoá đào tạo do Văn phòng bảo hộ giống cây trồng, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam phối hợp với Diễn đàn bảo hộ giống cây trồng Đông Á đồng tổ chức với sự tài trợ của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Úc (IPA).

 

     Các học viên tham gia khoá đào tạo gồm nghiên cứu viên các viện nghiên cứu về nông nghiệp khu vực miền trung tây nguyên, các cán bộ trực tiếp thực hiện khảo nghiệm DUS, tác giả thuộc các công ty giống có tham gia nghiên cứu và chọn tạo giống cây trồng. Giảng viên là các chuyên gia bảo hộ giống cây trồng của Nhật Bản, Úc và Việt Nam cùng tham gia giảng dạy. Về phía UPOV, ông Dough Waterhourse, Chủ tịch Hội đồng UPOV tham gia với tư cách là nhà tài trợ phía Úc đồng thời là đại diện cho Hội đồng UPOV. Các nội dung trình bày trong khoá đào tạo gồm: Hệ thống bảo hộ giống cây trồng thế giới; các mô hình của hệ thống bảo hộ giống cây trồng Nhật Bản, Úc; Trình tự thủ tục thẩm định giống cây trồng bao gồm thủ tục khảo nghiệm DUS (các tài liệu TGP của UPOV); Kiến thức cơ bản về khảo nghiệm DUS đối với một số loài cây trồng như mướp đắng, hoa địa lan, khoai tây, hoa cúc theo nguyên tắc của UPOV được trình bày qua hai phần lý thuyết và thực hành trên mẫu cây một cách chi tiết.

 

     Việt Nam mới trở thành thành viên của UPOV từ ngày 24 tháng 12 năm 2006 và đã có những kết quả bước đầu về bảo hộ giống cây trồng. Là một quốc gia rất phong phú về số loài cây trồng, đặc biệt số giống trong một loài rất lớn do vậy việc xây dựng một hệ thống khảo nghiệm kỹ thuật tập trung do nhà nước quản lý rất tốn kém và khó đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, nâng cao năng lực hệ thống khảo nghiệm kỹ thuật với việc xây dựng một đội ngũ cán bộ tham gia khảo nghiệm gồm mọi thành phần kinh tế thuộc nhà nước, tư nhân; cán bộ chuyên trách, tác giả... là mục tiêu cần hướng tới. Chính vì vậy khoá đào tạo trong nước có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao năng lực hệ thống bảo hộ giống cây trồng nói chung và hệ thống khảo nghiệm kỹ thuật nói riêng. Trong những năm tới, song song với việc cử cán bộ trong hệ thống bảo hộ giống cây trồng tham gia các khoá đào tạo tại nước ngoài, việc tổ chức các khoá đào tạo trong nước với sự hỗ trợ về kỹ thuật từ các chuyên gia của các nước thành viên có kinh nghiệm sẽ là một trong những nội dung chính của việc tăng cường năng lực hệ thống bảo hộ giống cây trồng quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu việc hội nhập.

Nguyễn Thanh Minh       

Văn phòng bảo hộ giống cây trồng