Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 
 

Hội nghị chuyên đề về bảo hộ giống cây trồng

(Văn phòng BHGCT - 31/12/2008,10:27:58) Trong hai ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2008, "Hội nghị chuyên đề về bảo hộ giống cây trồng các quốc gia khu vực Đông Á tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh"

 

 

      Trong hai ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2008, "Hội nghị chuyên đề về bảo hộ giống cây trồng các quốc gia khu vực Đông Á tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh". Tham gia hội nghị gồm khoảng 60 đại biểu trong đó một nửa là các đại biểu đại diện cho cơ quan bảo hộ giống cây trồng các quốc gia khu vực Đông Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Phillipines, Malaixia, Cămpuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và Cơ quan bảo hộ giống cây trồng liên minh Châu Âu (CVPO). Hội nghị được tổ chức với sự hợp tác giữa Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Diễn đàn bảo hộ giống cây trồng Đông Á bằng nguồn tài trợ của Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản.

 

    Các kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống bảo hộ giống cây trồng ở mỗi quốc gia được các đại diện của từng quốc gia trình bày qua các báo cáo tham luận là những bài học tốt cho các quốc gia tham gia. Đông Á là khu vực rất đa dạng về nguồn tài nguyên cây trồng, việc nghiên cứu phát triển các giống cây trồng mới cũng như sản xuất kinh doanh giống cây trồng khu vực này rất sôi động. Vì vậy việc xây dựng và phát triển một hệ thống bảo hộ giống cây trồng trong khu vực hoạt động có hiệu quả sẽ thúc đẩy công tác sản xuất kinh doanh giống cây trồng khu vực, giảm rào cản thương mại giống giữa các quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hiện nay. Tuy nhiên cho tới nay, mức độ phát triển hệ thống bảo hộ giữa các quốc gia trong khu vực còn chênh lệch nhiều do vậy hội nghị là cơ hội tốt để các quốc gia học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau đặc biệt giữa khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Ngoài ra, kinh nghiệm của Cơ quan bảo hộ giống cây trồng Châu Âu (CVPO) là một điểm đáng để khu vực Châu Á xem xét.

 

    Việt Nam mới trở thành thành viên của UPOV và đã có một số kết quả nhất định. Song gia nhập UPOV mới chỉ là sự bắt đầu vận hành một hệ thống bảo hộ giống cây trồng. Để hệ thống bảo hộ giống cây trồng quốc gia hoạt động thực sự có hiệu quả, trước mắt còn rất nhiều việc cần làm. Để công tác bảo hộ giống cây trồng mới thực sự đem lại lợi ích cho cộng đồng, cần tiếp tục xây dưng và phát triển hệ thống bảo hộ giống cây trồng trên cơ sở phạm vi quốc tế. Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi công tác chọn tạo và phát triển giống cây trồng mới không còn bị giới hạn ở biên giới mỗi quốc gia. Do vậy việc xây dựng và phát triển hệ thống bảo hộ giống cây trồng quốc gia hài hòa với khu vực và quốc tế là một trong những mục tiêu mà Việt Nam đang hướng tới. Chính vì vậy, hội nghị chuyên đề về bảo hộ giống cây trồng trong khu vực nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia hiểu hiết rõ hơn về thực trạng bảo hộ giống lẫn nhau là một hoạt động có ý nghĩa trong việc thúc đẩy sự hình thành và phát triển hệ thống bảo hộ giống cây trồng hài hòa hóa ở cấp khu vực.

 

Nguyễn Thanh Minh - Văn phòng BHGCT