Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Họp uỷ ban hành chính và pháp luật của hội đồng UPOV

(PVPO - 21/04/2009,10:40:36) Từ ngày 30/3 đến 3/4 năm 2009, Hội đồng UPOV họp thường niên tại Giơ Ne Vơ, Thuỵ Sĩ. Trong khoảng thời gian này diễn ra 3 cuộc họp liên tiếp gồm 1. Uỷ ban kỹ thuật (TC) (30 – 31/3); 2. Uỷ ban hành chính và pháp luật (CAJ) (1 – 2/4);          Từ ngày 30/3 đến 3/4 năm 2009, Hội đồng UPOV họp thường niên tại Giơ Ne Vơ, Thuỵ Sĩ. Trong khoảng thời gian này diễn ra 3 cuộc họp liên tiếp gồm 1. Uỷ ban kỹ thuật (TC) (30 – 31/3); 2. Uỷ ban hành chính và pháp luật (CAJ) (1 – 2/4); 3. Phiên họp bất thường của Hội đồng tư vấn về pháp luật (3/4/2009). Đại biểu tham dự phiên họp gồm đại diện 67 Quốc gia thành viên, một số tổ chức quan sát viên như Liên đoàn giống quốc tế (ISF), đại diện tổ chức nông lương Liên hiệp quốc (FAO).

 

          Tại cuộc họp của Uỷ ban kỹ thuật, các tài liệu liên quan đến kỹ thuật thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng (TGP) của UPOV đã được thảo luận và thông qua tại các cuộc họp Ban công tác kỹ thuật ở một số nước như Tây Ban Nha, Braxin, Hàn Quốc… trình lên Uỷ ban để thông qua. Các tài liệu gồm: Các tính trạng đặc biệt của giống cây trồng (TGP/12/1/Dự thảo 7); Giới thiệu về các dạng và loài cây trồng mới (TGP/13/1/Dự thảo 14). Ngoài ra tại cuộc họp này, các thành viên đã thảo luận đến một số vấn đề khác như việc xây dựng một hệ thống nhận đơn qua mạng; Xây dựng đĩa CD-ROM lưu giữ các số liệu thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng ở các quốc gia Thành viên nhằm thuận lợi cho việc hợp tác trong thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng; Báo cáo của Ban công tác kỹ thuật sinh học phân tử về kết quả nghiên cứu việc sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử để nhận dạng giống cây trồng.

          Ngày 3 tháng 4 năm 2009, Hội đồng tư vấn về pháp luật tổ chức phiên họp bất thường với nội dung đánh giá tính tương thích của Luật bảo hộ giống cây trồng của Peru với Luật 1991, Công ước UPOV để xem xét việc Peru gia nhập UPOV. Kết quả Hội đồng đã đưa ra các kết luận tích cực về Luật của Peru và gửi văn bản trả lời Chính phủ Peru về việc Peru đủ điều kiện nộp đơn gia nhập Công ước UPOV.

 

Nguyen Thanh Minh