Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Khảo sát tình hình phát triển rau, hoa tại sapa

(Văn phòng BHGCT - 08/05/2009,11:04:38) Từ 5 đến 7 tháng 4 năm 2009, Phòng Nông nghiệp Sứ quán Hà Lan tại Hà Nội kết hợp với Văn phòng BHGCT, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam phối hợp tổ chức chuyến nghiên cứu khảo sát tình hình phát triển rau, Hoa tại Sapa


     

Từ 5 đến 7 tháng 4 năm 2009, Phòng Nông nghiệp Sứ quán Hà Lan tại Hà Nội kết hợp với Văn phòng BHGCT, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam phối hợp tổ chức chuyến nghiên cứu khảo sát tình hình phát triển rau, Hoa tại Sapa. Tham gia đoàn khảo sát còn có một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rau, hoa của Việt Nam và Hà Lan.

 

     Sa Pa là vùng có khí hậu phù hợp với sinh trưởng, phát triển các loài rau, hoa có nguồn gốc ôn đới. Những năm gần đây, đời sống người dân Việt Nam được cải thiện rõ rệt nên nhu cầu các loại hoa có giá trị cao tăng lên do vậy diện tích hoa tại Sapa đã phát triển mạnh. Chính vì vậy tỉnh Lào Cai đã có chương trình phát triển các loại cây nông nghiệp có giá trị cao trong đó hoa có một vị trí quan trọng. Sự phát triển mạnh các loại hoa có giá trị cao ở Việt Nam nói chung và Sapa nói riêng những năm gần đây có sự đóng góp lớn của các giống hoa từ các quốc gia có truyền thống chọn tạo hoa trên thế giới trong đó có Hà Lan. Từ khi Việt Nam trở thành Thành viên Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV) thì càng có nhiều giống hoa quý đã được đưa vào Việt Nam góp phần tăng thu nhập cho người trồng hoa. Để thúc đẩy hơn nữa việc phát triển các giống hoa có giá trị cao, bên cạnh các chương trình nghiên cứu chọn tạo trong nước, việc nhập nội các giống hoa chất lượng cao từ các nước có kinh nghiệm chọn tạo và thương mại hoa là một ưu tiên của Việt Nam. Do vậy việc đảm bảo quyền tác giả giống cây trồng được Chính phủ coi trọng và là một trong những chính sách nhằm thúc đẩy việc chọn tạo và phát triển giống cây trồng mới tại Việt Nam.

 

     Nhân dịp này, Sứ quán Hà Lan đã hỗ trợ xuất bản cuốn sách :”Nông dân đối với hệ thống bảo hộ giống cây trồng mới” nhằm nâng cao nhận thức cho người nông dân về sự cần thiết phải thực hiện bảo hộ giống cây trồng, lợi ích của việc thực hiện hệ thống quyền tác giả đối với giống cây trồng mới.

 

NTM