Bảo hộ GCT Việt Nam / Cơ quan khảo nghiệm
 

Hệ thống khảo nghiệm DUS tại Việt Nam

(PVPO - 08/08/2013,04:03:10) 


1. Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia, là cơ quan đầu mối có các trạm trực thuộc sau: Trạm Văn Lâm - Hưng Yên; Trạm Từ Liêm - Hà Nội; Trung tâm Vùng Miền Trung và Tây Nguyên; Trung tâm vùng Nam Bộ (Trạm Bà Rịa Vũng Tầu).

2. Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc (Phú Thọ);

3. Viện nghiên cứu rau quả Gia lâm- Hà Nội;

4. Trung tâm tài nguyên thực vật;

5. Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa Đà Lạt;

6. Viện KHKTNLN Tây Nguyên (Đắc Lắc);

7. Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam (Tiền Giang);

8. Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp (Ninh Thuận).

 

Tải về: Quyết định chỉ định đơn vị khảo nghiệm DUS