Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Từ chối cấp bằng bảo hộ giống lúa Nếp 87-2 .

( - 11/11/2013,02:21:06) 


THÔNG BÁO

Về việc từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 176, Điều 178 và 182 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tổ chức đại diện

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/ Chủ bằng bảo hộ

Lý do từ chối

1

2013_43

29/3/2013

Nếp 87-2

Không

Lúa

Lê Vĩnh Thảo

(Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông)

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông

Giống lúa Nếp 87-2 (N98) đã được Viện cây lương thực và cây thực phẩm chuyển nhượng bản quyền giống cây trồng cho Công ty cổ phần giống cây trồng I ngày 12/11/2010 với tên giống là N98.

Ngày 22/2/2011 Công ty cổ phần giống cây trồng I đã đăng ký bảo hộ giống lúa này tại Văn phòng Bảo hộ và được chấp nhận đơn hợp lệ với tên giống là Nếp 98 (N98) số đơn 2011_12.

Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS do Trung tâm cung cấp không phải là bản chính hoặc bản sao kết quả khảo nghiệm DUS do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia tiến hành