Thủ tục đăng ký bảo hộ / Phí bảo hộ giống cây trồng
 

Hình thức nộp phí

(VPBH - 03/12/2013,02:33:14) 


Bằng một trong hai hình thức sau:

a. Trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính, Cục Trồng trọt, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

b. Chuyển khoản: chủ tài khoản: Cục Trồng trọt; số tài khoản: 3511.0.1030252 tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình, Hà Nội. (Ghi rõ nộp cho giống nào phí thẩm định đơn hay phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ (năm thứ bao nhiêu) hoặc các loại phí khác)