Trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ / Hướng dẫn nộp phí bảo hộ giống cây trồng
 

Cách thức nộp phí

(VPBH - 03/12/2013,02:12:25) 


Bằng một trong hai hình thức sau:

a. Trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính, Cục Trồng trọt, phòng 207, nhà A6A, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

b. Nộp tại ngân hàng:

- Chủ tài khoản: Cục Trồng trọt;

- Số tài khoản: 3511.0.1030252 tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình, Hà Nội. (Liên kết với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội).

 Chú ý: Ghi rõ nộp phí thẩm định đơn hoặc phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ (năm thứ bao nhiêu) (hoặc các loại phí khác) cho giống A,B,....