Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Thông báo: Về việc hiệu đính thông tin đơn đăng ký bảo hộ

(VPBH - 23/04/2014,01:34:10) 


THÔNG BÁO

   Về việc hiệu đính thông tin đơn đăng ký bảo hộ

          

                                                                                     

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 và các văn bản về bảo hộ giống cây trồng liên quan dưới luật;

Căn cứ Danh sách giống cây trồng mới được cấp bằng bảo hộ kèm theo quyết định số 569/QĐ-TT-VPBH ngày 11 tháng 12 năm 2013 về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

Căn cứ yêu cầu của Chủ sở hữu Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

VĂN PHÒNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG THÔNG BÁO

1. Nội dung đơn số 2009.0020 và 2011.0018 trong Danh sách giống cây trồng mới được cấp bằng bảo hộ kèm Quyết định 569/QĐ-TT-VPBH được sửa đổi như sau:

- Tên giống: DELIBALTICA

- Tác giả giống cây trồng: Arie Gerard Post; Chủ sở hữu: Deliflor Royalties B.V

2. Nội dung đơn 2011.0018:

            - Tên tác giả giống cây trồng được sửa thành: Dekker Breeding B.V.

            Văn Phòng bảo hộ thành thật xin lỗi về các nhầm lẫn nêu trên.