Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Thông báo: Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với Giống cây trồng

(VPBH - 29/04/2014,04:08:51) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với Giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;        

            Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

            Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

            Căn cứ hồ sơ của các cá nhân đăng ký dịch vụ đại diền quyền đối với giống cây trồng,

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng cho các cá nhân có tên sau đây:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

 

Địa chỉ thường trú

 

Giấy chứng minh thư

Mã số chứng chỉ

1

Nguyễn Hương Giang

23/08/1984

Tập thể A45, Tổ 56, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

 Số: 012233175 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 01/3/2014

06/DVĐD

2

 Nguyễn Thị Minh Đức

18/3/1976

P.313 – E5, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

 Số: 011888109 do công an Tp Hà Nội cấp ngày 04/6/2009

07/DVĐD

3

 Phạm Cao Sơn

21/6/1984

203 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

 Số: 012326979 do công an Tp Hà Nội cấp ngày 19/5/2000

08/DVĐD

4

 

Đặng Thúy Mai

26/3/1984

 Tam Sơn, Sông Thao, Phú Thọ

 Số: 131443973 do công an Phú Thọ cấp ngày 22/10/2001

09/DVĐD

5

Nguyễn Văn Hải

20/6/1978

 Số 24C ngõ 55, Phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

 Số: 013583908 do công an Tp, Hà Nội cấp ngày 03/12/2012

10/DVĐD

6

Nguyễn Đức Thắng

08/4/1975

Tổ 15A, cụm 4, Phường Hạ Đình, Hà Nội

Số: 012692463 do công an Tp Hà Nội cấp ngày 14/5/2004

11/DVĐD

7

Mai Duy Linh

13/8/1985

Ngọa Long, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

Số: 017098362 do công an TP Hà Nội cấp ngày 14/2/2012

12/DVĐD

8

Lê Xuân Lộc

25/12/1978

Linh Quy, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Số 011941126 do công an Tp Hà Nội cấp ngày 18/6/2004

13/DVĐD