Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Thông báo: Chấp nhận xin rút đơn bao hộ giống cây trồng đối với giống hoa bỏng: CAMERONQ2

(VPBH - 27/05/2014,11:29:20) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn xin rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

 

Căn cứ  Điều 80, Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11;

Căn cứ Đơn xin rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng của Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia ngày 07/4/2014;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận Đơn xin rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tổ chức đại diện

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

1

2014_51

02/5/2013

CAMERONQ2

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Hoa bỏng

Knud Jepsen A/S

Knud Jepsen