Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Thông báo: Về việc ghi nhận tổ chức hành nghề đại diện quyền đối với giống cây trồng

(VPBH - 27/05/2014,11:59:21) 


DANH SÁCH GHI NHẬN TỔ CHỨC DỊCH VỤ ĐẠI DIỀN QUYỀN

ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

(Kèm theo Thông báo số: 836 /TB-TT-VPBH ngày 13  tháng 05  năm 2014 của

Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

 

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận hoạt động

Người đại diện thuộc tổ chức

1

Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ Alpha

Số nhà 89 phố Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0102003832 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 – Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu: 09/11/2001; Cấp đăng ký thay đổi lần 2: 06/01/2009

 Nguyễn Thị Minh Đức