Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Thông báo: về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với Giống cây trồng

(VPBH - 27/05/2014,12:08:29) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với Giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN ngày 04/4/2014  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;        

            Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

            Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

            Căn cứ hồ sơ của các cá nhân đăng ký dịch vụ đại diền quyền đối với giống cây trồng,

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng cho các cá nhân có tên sau đây:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

 

Địa chỉ thường trú

 

Giấy chứng minh thư

Mã số chứng chỉ

1

Phạm Thị Thu Hà

1962

Phòng 206, Nhà I11, Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số: 010143668 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/11/2011

19/DVĐD

2

 Lê Quang Minh

1989

Phòng 1, Nhà A8, Khu tập thể Văn Chương, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Số 012901273 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/8/2007

20/DVĐD

3

Đỗ Sơn Tuấn

1988

Số 9, ngách 30, ngõ 1, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Số: 031441162 do Công an Thành phố Hải Phòng cấp ngày 13/6/2003

21/DVĐD

4

 Nguyễn Thị Thu

1983

Số 1, ngách 43/2, Phố Vạn Kiếp, Phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 013408202 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/3/2011

22/DVĐD

5

Đỗ Minh Tú

1988

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Số 063245545 do Công an Tỉnh Lào Cai cấp ngày 29/4/2009

23/DVĐD