Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Thông báo: về việc ghi nhận tổ chức hành nghề đại diện quyền đối với giống cây trồng

( - 29/05/2014,04:37:00) 


DANH SÁCH GHI NHẬN TỔ CHỨC DỊCH VỤ ĐẠI DIỀN QUYỀN

ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

(Kèm theo Thông báo số:    916    /TB-TT-VPBH ngày  29    tháng  5  năm 2014 của

Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

 

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận hoạt động

Người đại diện thuộc tổ chức

1

Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự

Phòng 201, số 59 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sự, Công ty TNHH 1 TV do Sở Tư Pháp – UBND Thành phố Hà Nội cấp lần đầu: 11/10/2007

Hoàng Ngọc