Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Thông báo: về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với Giống cây trồng

( - 29/05/2014,04:40:04) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với Giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;        

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

Căn cứ hồ sơ của các cá nhân đăng ký dịch vụ đại diền quyền đối với giống cây trồng,

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng cho các cá nhân có tên sau đây:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

 

Địa chỉ thường trú

 

Giấy chứng minh thư

Mã số chứng chỉ

1

Dương Thị Thanh Tú

1976

38 Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 011816863 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 26/9/2014

27/DVĐD

2

Hoàng Ngọc

1976

Phòng 402, Tập thể Dầu Khí, 59 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Số 011840589 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/6/2004

28/DVĐD