Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ đối với các giống: Bầu: BATO 447; SATO 449; LEVO 448; Mướp đắng: RIO 35; KOZA 34; SELENA 36; Ớt: PALOTTA 252; Xà lách: ROMANA 53; Bí Ngô: PUTO 909; Đậu Cove: MASSA 224; Đậu Đũa: VESNA 133

(VPBH - 13/08/2014,08:39:34) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ thông báo số 1246/TB –TT- VPBH ngày 28/7/2014 của Cục trồng trọt về việc chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ

1

2014_64

16/7/2014

BATO 447

Bầu

Công ty cổ phần phát triển & đầu tư Nhiệt Đới

Công ty cổ phần phát triển & đầu tư Nhiệt Đới

23/7/2014

2

2014_65

16/7/2014

SATO 449

3

2014_66

16/7/2014

LEVO 448

4

2014_68

16/7/2014

RIO 35

Mướp Đắng

5

2014_69

16/7/2014

KOZA 34

6

2014_67

16/7/2014

SELENA 36

7

2014_70

16/7/2014

PALOTTA 252

Ớt

8

2014_71

16/7/2014

ROMANA 53

Xà lách

9

2014_72

16/7/2014

PUTO 909

Bí Ngô

10

2014_73

16/7/2014

MASSA 224

Đậu Cove

11

2014_74

16/7/2014

VESNA 133

Đậu Đũa