Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng cho các giống: Lúa: NẾP 98 (N98); Giống khoai tây: FLAMENCO; PANAMERA; COLOMBA; EVORA; NAVIGATOR

( - 05/11/2014,02:18:43) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

 

Căn cứ quyết định 483/QĐ-TT-VPBH; 484/QĐ-TT-VPBH  ngày 04/11/2014 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1.Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2012_12

NẾP 98 (N98)

Lúa

Trung tâm chuyển giao công nghệ & khuyến nông và Công ty cổ phần giống cây trồng I

Lê Vĩnh Thảo, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bùi Công Ruẫn, Nguyễn Duy Bảo, Lê Quốc Thanh, Tạ Minh Sơn, Nguyễn Văn Vương, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Việt Hà và CTV

Không

20 năm

2

 

2014_32

 

FLAMENCO

Khoai tây

HZPC Holland B.V.

HZPC Holland B.V.

Công ty cổ phần Tonkin

 

20 năm

3

 

2014_33

 

PANAMERA

4

 

2014_34

 

COLOMBA

5

 

2014_35

 

EVORA

6

 

2014_36

 

NAVIGATOR