Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng cho giống Lúa: NẾP THƠM HƯNG YÊN

(VPBH - 14/11/2014,09:41:34) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 
   

Căn cứ quyết định 504/QĐ-TT-VPBH ngày 13/11/2014 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2012_62

NẾP THƠM HƯNG YÊN

Lúa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

 

Không

20 năm