Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng kí bảo hộ cho giống lúa: DCG72; BẮC THƠM SỐ 7 KHÁNG CAO BẠC LÁ + KHÁNG RẦY; giống dưa hấu: HOÀNG SA.VN; KIM HỒNG và giống lạc: LẠC TK10

(VPBH - 05/01/2015,09:19:53) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 
   

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tổ chức đại diện

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ

1

2014_94

14/11/2014

BẮC THƠM SỐ 7 KHÁNG CAO BẠC LÁ + KHÁNG RẦY

Không

Lúa

Vũ Hồng Quảng

Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

30/12/2014

2

2014_96

02/12/2014

HOÀNG SA.VN

Không

Dưa hấu

Tô Thành Trung

Công ty TNHH Giống cây trồng Trung Nông

17/12/2014

3

2014_97

02/12/2014

KIM HỒNG

Không

Dưa hấu

Tô Thành Trung

Công ty TNHH Giống cây trồng Trung Nông

17/12/2014

4

2014_99

18/12/2014

DCG72

Không

Lúa

PGS. TS. Phạm Văn Cường

Dự án JICA – DCG- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

26/12/2014

5

2014_100

18/12/2014

LẠC TK10

Không

Lạc

Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Mạnh Hùng

Viện Bảo vệ thực vật

26/12/2014