Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp Bằng bảo hộ cho giống lúa: THIÊN ƯU 8, HN90; HN68; VS36; LVN102; LVN111

(Văn phòng BHGCTM - 10/03/2015,09:45:48) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 
   

Căn cứ quyết định 387/QĐ-TT-VPBH ngày 10/02/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Thời gian bảo hộ

1

2014_77

  THIÊN   ƯU 8

Lúa

Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương

Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương

20 năm

2

2014_78

HN90

 

Ngô

Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương

Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương

20 năm

3

23014_79

HN68

 

Ngô

Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương

Viện Nghiên cứu Ngô

20 năm

4

2012_98

VS36

 

Ngô

Công ty cổ phần GCT Thái Bình

Lương Văn Vàng, Vũ Hoài Sơn

20 năm

5

2014_109

LVN102

 

Ngô

Viện Nghiên cứu Ngô

Nguyễn Tiến Trường

20 năm

6

2015_06

LVN111

 

Ngô

Viện Nghiên cứu Ngô

Nguyễn Tiến Trường

20 năm