Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho giống hoa Cúc DELICINZIA

(Văn phòng BHGCTM - 12/03/2015,03:21:23) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

 

Căn cứ quyết định 66/QĐ-TT-VPBH ngày 12/03/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2011_20

DELICINZIA

Hoa Cúc

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm