Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Thông báo Về việc cấp lại Bằng bảo hộ cho giống ngô LVN61

(VPBH - 09/04/2015,02:21:41) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

 

Căn cứ quyết định 97/QĐ-TT-VPBH ngày 09/04/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

Số đơn

 

Số bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ sở hữu cũ bằng bảo hộ giống cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Thời gian bảo hộ

20080023

 

 33.VN.2010

LVN61

Ngô

Viện Nghiên cứu Ngô

Công ty TNHH Nhà nước MTV tư vấn đầu tư phát triển ngô

Mai Xuân Triệu

15 năm