Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 3 giống Hoa Hồng Môn: ANTHINWAQ; ANTHDOSOH; ANTHIMODI

(VPBH - 13/04/2015,02:20:48) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TT-VPBH ngày 10/4/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2014_101

ANTHDINWAQ

Hoa hồng môn

Anthura B.V.

Jan Van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

2

2014_102

ANTHDOSDOH

Hoa hồng môn

Anthura B.V.

Jan Van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

3

2014_103

ANTHIMODI

Hoa hồng môn

Anthura B.V.

Jan Van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm