Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cho 9 giống: Plato 757, Sonata 808, Safina 404, Ceasar 17, Viva 223, Anova 27, Calypso 134, Diago 26, Jupiter 25

(VPBH - 15/09/2015,10:00:11) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ khoản 1 Điều 172 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Công văn số 30/CVND2015 của Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Nhiệt Đới về việc đề nghị đổi tên chủ sở hữu;

          Theo đề nghị của Chánh văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới.

Cấp lại​  Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cho các giống:

 

Thông tin bằng cũ

Thông tin bằng mới

Số Bằng

Tên giống

Loài

Tên cũ của chủ sở hữu

Số Bằng

Tên giống

Loài

Tên mới của chủ sở hữu

111.VN.2011

Plato 757

Bí Ngô

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhiệt đới

111.VN.2011

Plato 757

Bí Ngô - Cucurbita maxima Duch

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển và Đầu tư Nhiệt Đới

112.VN.2011

Sonata 808

Bí Ngô

112.VN.2011

Sonata 808

Bí Ngô - Cucurbita maxima Duch

132.VN.2012

Safina 404

Cà chua

132.VN.2012

Safina 404

Cà chua – Lycopersicon esculentum Mill.

148.VN.2012

Ceasar 17

Dưa chuột

148.VN.2012

Ceasar 17

Dưa chuột – Cucumis sativus L.

149.VN.2012

Viva 223

Dưa chuột

149.VN.2012

Viva 223

Dưa chuột - Cucumis sativus L.

64.VN.2011

Anova 27

Mướp đắng

64.VN.2011

Anova 27

Mướp đắng -  Momordica Charantia L.

63.VN.2011

Calypso 134

Mướp đắng

63.VN.2011

Calypso 134

Mướp đắng - Momordica Charantia L.

66.VN.2011

Diago 26

Mướp đắng

66.VN.2011

Diago 26

Mướp đắng - Momordica Charantia L.

65.VN.2011

Jupiter 25

Mướp đắng

65.VN.2011

Jupiter 25

Mướp đắng - Momordica Charantia L.