Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 17 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: OM 8108, MNR 4, OM 10041, MNR 3, OM 6677, LC 93-4, L 27, Q 6, VCM-1, Q-Nam 1, Nhị ưu 725, Cương ưu 725, DT57, OM 8923, DARDORAN IPM, ANTHESAX, ANTHCARWUP

(VPBH - 23/09/2015,10:32:11) 


 

 THÔNG BÁO

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TT-VPBH ngày  21/9/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

 

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Lý do đình chỉ

1

34.VN.2013

2012_02

OM 8108

Lúa

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

Không đóng phí duy trì hiệu lực bằng đúng thời hạn

2

35.VN.2013

2012_08

MNR 4

Lúa

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

3

36.VN.2013

2012_35

OM 10041

Lúa

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

4

37.VN.2013

2012_07

MNR 3

Lúa

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

5

39.VN.2013

2012_04

OM 6677

Lúa

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

6

62.VN.2013

2013_70

LC 93-4

Lúa

Viện bảo vệ thực vật

7

02.VN.2014

2013_66

L 27

Lạc

Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu đỗ

8

03.VN.2014

20090030

Q 6

Lúa

Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Trường Giang

9

18.VN.2014

20100043

VCM-1

Hoa cúc

Viện di truyền nông nghiệp

10

22.VN.2014

20100011

Q-Nam 1

Lúa

Chi cục bảo vệ thực vật Quảng Nam

11

67.VN.2011

2009_1

Nhị ưu 725

Lúa

Công ty HH ngành giống Quốc Hào Tứ Xuyên TQ

12

68.VN.2011

2009_2

Cương ưu 725

Lúa

Công ty HH ngành giống Quốc Hào Tứ Xuyên TQ

13

72.VN.2011

2010_12

DT57

Lúa

Viện Di Truyền Nông Nghiệp

14

80.VN.2011

2010_0007

OM 8923

Lúa

Bộ môn CNSH-Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

15

54.VN.2013

2012_37

DARDORAN IPM

Thu hải đường

Koppe Royalty B.V.

Theo yêu cầu của chủ bằng

16

29.VN.2013

2013_15

ANTHESAX

Đại hồng môn

Anthura B.V

17

28.VN.2013

2013_14

ANTHCARWUP

Đại hồng môn

Anthura B.V