Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 20 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: Vật tư-NA1, LVN14, OM5954, OM4488, OM5623, OMCS2009, OM5981, OM6600, OM7347, N.ưu 89, LS1, Hunter 2.0, TH5-1, Nghi hương ưu 725, HYT83, HYT100, OM6162, OM6161, Victory924

(VPBH - 05/10/2015,10:37:05) 


 

THÔNG BÁO

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TT-VPBH ngày  02/10/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

TT

Số Bằng

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Lý do đình chỉ

1

93.VN.2011

2007_19

Vật tư-NA1

Lúa

Công Ty CP Vật Tư Nông Nghiệp Nghệ An

 

 

Chưa đóng phí duy trì Bảo hộ giống

 

 

 

 

 

 

 

2

109.VN.2012

2008_24

LVN14

Ngô

Viện Nghiên Cứu Ngô

3

117.VN.2012

2010_46

OM 5954

Lúa

Bộ môn di truyền chọn giống – Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

4

118.VN.2012

2010_47

OM 4488

Lúa

Bộ môn di truyền chọn giống – Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

5

119.VN.2012

2010_49

OM 5629

Lúa

Bộ môn di truyền chọn giống – Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

6

120.VN.2012

2010_50

OMCS 2009

Lúa

Bộ môn di truyền chọn giống – Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

7

133.VN.2012

20100047

OM 5981

Lúa

Viện lúa ĐBSCL

8

134.VN.2012

20100044

OM 6600

Lúa

Viện lúa ĐBSCL

9

135.VN.2012

20100038

OM 7347

Lúa

Viện lúa ĐBSCL

10

139.VN.2012

2011_24

N.ưu 89

Lúa

Công ty TNHH KHKT giống cây trồng Đắc Nguyệt, TX TQ

           

12

145.VN.2012

2011_42

LS1

Lúa

Công ty TNHH giống cây trồng Vạn Thiên, Quảng Tây, Trung Quốc

13

150.VN.2012

2010_32

Hunter 2.0

Dưa chuột

East West Seed Company limited

14

103.VN.2012

2007_21

TH5-1

Lúa

Viện SHNN- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

15

105.VN.2012

2006_9

Nghi hương ưu 725

Lúa

CT hữu hạn ngành giống Quốc Hào, Tứ Xuyên, Trung Quốc

16

42.VN.2010

12

HYT 83

Lúa

Trung tâm nghiên cứu và phát triển lúa lai – Viện CLT _ CTP

17

43.VN.2010

13

HYT 100

Lúa

Trung tâm nghiên cứu và phát triển lúa lai – Viện CLT _ CTP

18

54.VN.2010

2010_37

OM6162

Lúa

Bộ môn di truyền chọn giống – Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

19

55.VN.2010

2010_36

OM 6161

Lúa

Bộ môn di truyền chọn giống – Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

20

60.VN.2010

2010_23

Victory 924

Ngô

East West Seed Company Limited