Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 03 giống TBJ 3; DQ 12; DT 45

(VPBH - 09/11/2015,02:50:31) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 473/QĐ-TT-VPBH ngày 03/11/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2015_04

TBJ 3

Lúa

Viện Di truyền Nông nghiệp

Đoàn Duy Thanh và ĐTG: Đỗ Năng Vịnh, Hà Thị Thúy

Không

20 năm

2

2013_84

DQ 12

Lúa

Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Hồng Quang

Phạm Thị Thanh Dung và  ĐTG: Phùng Văn Quang

Không

20 năm

3

2014_98

DT 45

Lúa

Công ty TNHH nông lâm nghiệp TBT

Phan Quốc Mỹ và ĐTG: Phạm Ngọc Lương, Võ Minh Tuyển

Không

20 năm