Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ giống hoa cẩm chướng BREAGREEN

(VPBH - 09/11/2015,02:53:23) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 472/QĐ-TT-VPBH ngày 03/11/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2015_109

BREAGREEN

Cẩm chướng

Azienda Agricola Artemisia di Marina Brea

Azienda Agricola Artemisia di Marina Brea

Công ty TNHH AGRIVINA

20 năm