Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng Bảo hộ cho 02 giống lúa: Vật tư -NA2; N91; 01 giống ngô Tím ngọt 099

(VPBH - 12/11/2015,12:56:52) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 499/QĐ-TT-VPBH ngày 10/11/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2011_44

Vật tư- NA 2

Lúa-Oryza Sativa L.

Tổng công ty Cổ phần nông nghiệp Nghệ An

Tổng công ty Cổ phần nông nghiệp Nghệ An

Không

20 năm

2

2011_9

N 91

Lúa-Oryza Sativa L.

Phan Hữu Tôn

Phan Hữu Tôn

Không

20 năm

3

2012_52

Tím ngọt 099

Ngô – Zea mays L.

Công ty TNHH East- West Seed (hai mũi tên đỏ)

Công ty TNHH East- West Seed (hai mũi tên đỏ)

Không

20 năm