Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 03 giống mới: Nếp vàng 1; KB1; Namgang

(VPBH - 16/12/2015,10:48:23) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 560/QĐ-TT-VPBH ngày 11/12/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2011_10

Nếp vàng 1

Lúa

Công ty cổ phần GCT nông nghiệp Việt Nam

Phan Hữu Tôn

Không

20 năm

2

2015_86

KB1

Lúa

Công ty cổ phần GCT Bắc Ninh

Công ty cổ phần GCT Bắc Ninh

Không

20 năm

3

2013_28

Namgang

Đậu đũa

Công ty TNHH East-West Seed (hai mũi tên đỏ)

Công ty TNHH East-West Seed (hai mũi tên đỏ)

Không

20 năm