Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 03 giống mới: CT 16; TRƯỜNG XUÂN 1; HƯƠNG BIỂN 3

(VPBH - 19/01/2016,11:33:41) 


 

THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 18/QĐ-TT-VPBH ngày 18/01/2016 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2013_83

CT 16

Lúa

Công ty TNHH Cường Tân

Nguyễn Thị Trâm và đồng tác giả: Trần Văn Quang; Phạm Thị Ngọc Yến; Vũ Văn Liết, Nguyễn Văn Mười; Trần Thị Minh Ngọc, Vũ Bình Hải

Không

20 năm

2

2015_131

TRƯỜNG XUÂN 1

Lúa

Nguyễn Trường Dũng

Nguyễn Trường Dũng

Không

20 năm

3

2015_92

HƯƠNG BIỂN 3

Lúa

Công ty CP nông nghiệp cao Hải Phòng

Nguyễn Anh Tuấn và đồng tác giả: Vũ Thị Bích Khuê

Không

20 năm