Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Về việc không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

(VPBH - 19/01/2016,02:34:03) 


THÔNG BÁO

Về việc không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 951/TB-TT-VPBH ngày 09/6/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

Số Đơn

Ngày chấp nhận đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Lý do không cấp bằng

2014_49

30/06/2014

TBT (Thái Bình Thơm)

Lúa

Công ty CP đầu tư  và phát triển công nghệ nông nghiệp Thái Bình

Công ty CP đầu tư  và phát triển công nghệ nông nghiệp Thái Bình

Khác biệt không rõ ràng  và chắc chắn  với giống lúa tương tự Hương thơm số 1