Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 04 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: L23; D ưu 725; Kim ưu 725; Nghi hương 2308

(VPBH - 29/02/2016,02:28:04) 


 THÔNG BÁO

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-TT-VPBH ngày  26/02/2016 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

29.VN.2009

L23

Lúa

Trung tâm nghiên cứu & phát triển Đậu Đỗ - Viện Cây lương thực & cây thực phẩm

Nguyễn Thị Chinh

không

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định

2

22.VN.2009

D ưu 725

Lúa

Công ty Hữu Hạn Nghành Giống Quốc Hào, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Hồ Vân Cao

Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp (AFORIMEX)

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định

3

23.VN.2009

Kim ưu 725

Lúa

Công ty Hữu Hạn Nghành Giống Quốc Hào, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Công ty CP GCT Miền Nam

Công ty TNHH Đại Dương

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định

4

16.VN.2008

Nghi Hương 2308

Lúa

Công ty TNHH KHKT GCT Đắc Nguyệt – Tứ Xuyên - TQ

Viện nghiên cứu KHNN thành phố Nghi Tân

Công ty CP GCT Miền Bắc

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định