Tổ chức đại diện / Các tổ chức đại diện về quyền đối với giống cây trồng ở Việt Nam
 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật

( - 04/03/2016,04:13:35) 


THÔNG TIN TRƯỜNG LUẬT

(TRUONG LUAT COMPANY PROFILE)

 

Thông tin liên hệ của Công ty Trường Luật:

-       Tên đầy đủ: Công ty TNHH một thành viên Trường Luật

-       Tên viết tắt: Trường Luật

-       Địa chỉ: Lầu 5, 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

-       Tel: 0902.000050 - 0904.000050 - 0906.000050 - 0908.000050

-       Email: info@truongluat.vn

-       Website: www.truongluat.vn

 

Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ, cụ thể:

 

-       Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng được ghi nhận theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH của Cục trồng trọt;

-       Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ghi nhận theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ;

-       Tổ chức tư vấn và dịch vụ bản quyền tác giả được ghi nhận theo Văn bản số 22/BQTG-BQ của Cục Bản quyền tác giả.

 

Bắt đầu hoạt động từ 03/01/2007, gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Trường Luật hoàn toàn có đầy đủ năng lực tư vấn, đại diện các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tiếnhành đăng ký, bảo vệ và các công việc khác có liên quan đến sở hữu trí tuệ.

 

Đặc biệt, Trường Luật có Hệ thống cơ sở dữ liệu IP riêng được sử dụng để quản lý các đối tượng sở hữu trí tuệ, nên có thể dễ dàng kiểm soát, theo dõi và kịp thời thông báo tình trạng các đối tượng sở hữu trí tuệ của khách hàng khi có yêu cầu cũng như định kỳ hàng tháng.