Tổ chức đại diện / Các tổ chức đại diện về quyền đối với giống cây trồng ở Việt Nam
 

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

( - 10/03/2016,10:06:21) 


- Chúng tôi, Fresh Studio là một Công ty tư vấn Quốc tế. với trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp. Hoạt động của chúng tôi bao gồm lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, quản lý các dịch vụ chuyên môn và sáng tạo về tất cả các quy trình trong chuỗi giá trị thực phẩm bền vững từ sản xuất đến người tiêu dùng. Từ năm 2007 chúng tôi đại diện cho khách hàng của chúng tôi để đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng tại Việt Nam và hiện tại chúng tôi đang phụ trách số lượng lớn các đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam. Chúng tôi làm việc cùng với Royalty Administration International, cho phép chúng tôi bảo vệ quyền đối với giống cây trồng của bạn bên ngoài Việt Nam.

- Chúng tôi cũng đã được ghi nhận là tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Văn bản số 320/TB-TT-VPBH của Cục trồng trọt; 

Thông tin liên hệ của chúng tôi:

Tên đầy đủ: Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Tên viết tắt: Fresh Studio

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Số 5B ngõ 111 Xuân Diệu, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

Tel: +84(0)4 3759 1380

Email: pvrs@freshstudio.vn

Website: www.freshstudio.vn