Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 05 giống mới: DEKZARIAH, DEKMACARON PURPLE, BONPRILIPCOM, BONPRIDEPCOM, BONPRIPICOM

(VPBH - 06/04/2016,02:08:26) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 99/QĐ-TT-VPBH ngày 06/04/2016 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 


 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2014_56

DEKZARIAH

Cúc

Dekker Breeding B.V.

Cornelis W.Dekker

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Không

20 năm

2

2014_59

DEKMACARON PURPLE

Cúc

Dekker Breeding B.V.

Cornelis W.Dekker

20 năm

3

2015_01

BONPRILIPCOM

Trạng nguyên

Bonza Botanicals Pty Ltd.

Andrew Bernuetz

25 năm

4

2015_02

BONPRIDEPCOM

Trạng nguyên

Bonza Botanicals Pty Ltd.

Andrew Bernuetz

25 năm

5

2015_03

BONPRIPICOM

Trạng nguyên

Bonza Botanicals Pty Ltd.

Andrew Bernuetz

25 năm