Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 06 giống mới: TBR 225; OM 9915; OM 9916; Sk 100; TBR 228; TBR 117

(VPBH - 06/04/2016,02:07:36) 


 

THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 98/QĐ-TT-VPBH ngày 06/04/2016 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2012_97

TBR 225

Lúa

Công ty CP Tổng công ty GCT Thái Bình

Trần Mạnh Báo

Không

20 năm

2

2013_75

OM 9915

Lúa

Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Phạm Trung Nghĩa, Huỳnh Thị Phương Loan, Ngô Đình Thức, Nguyễn Trung Tiến

Không

20 năm

3

2013_76

OM 9916

Lúa

Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Phạm Trung Nghĩa, Lê Thị Yến Hương, Phạm Thị Xim, Nguyễn Trung Tiến

Không

25 năm

4

2014_06

Sk 100

Ngô

Trần Quang Khuông

Trần Quang Khuông

Không

25 năm

5

2012_33

TBR 228

Lúa

Công ty CP Tổng công ty GCT Thái Bình

Trần Mạnh Báo

Không

25 năm

6

2012_96

TBR 117

Lúa

Công ty CP Tổng công ty GCT Thái Bình

Trần Mạnh Báo

Không

25 năm