Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 01 giống mới: ADI 28

(VPBH - 13/04/2016,02:29:00) 


 

THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 113/QĐ-TT-VPBH ngày 13/04/2016 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời hạn hiệu lực Bằng bảo hộ

1

32.VN.2013

ADI 28

Lúa

Công ty CP Đầu tư thương mại và PT nông nghiệp ADI

Lê Thanh Hải

không

20 năm tính từ ngày cấp bằng